arquitecturapro.com

Ajuts per a la Rehabilitació d’habitatges i edificis

007

Aquest any 2012, un dels objectius de la Línia ICO Habitatge és promoure la rehabilitació d’habitatges i edificis. És per aquest motiu que s’ha habilitat la modalitat “Rehabilitació d’habitatges”.

Des d’Arquitectura Pro, especialitzats en la restauració i rehabilitació de tot tipus d’edificis en general i, en concret, de masies, cases de poble i construccions rurals diverses, volem donar la màxima difusió a aquesta notícia per tal que tots aquells que estiguin en condicions de beneficiar-se’n ho puguin fer.

Es tracta d’una línia de finançament adreçada a particulars i comunitats de propietaris per tal de finançar la rehabilitació del seu habitatge, de primera o segona residència, o del seu edifici. I és compatible amb d’altres préstecs ICO i amb qualsevol ajut rebut per part de les Comunitats Autònomes (CCAA) o d’altres institucions, sempre que aquests organismes no estableixin el contrari.

A través d’aquesta línia seran finançables tots els conceptes atribuïbles a la rehabilitació de l’habitatge o de l’edifici: mà d’obra, minutes d’arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers, sempre que siguin emeses per un tercer independent i s’aporti justificant de pagament, etc.

Import màxim del finançament
Es  finançarà fins el 100% de la inversió, inclòs IVA o impost de naturalesa anàloga, fins a un màxim de 10 milions d’euros per client, ja sigui en una o en vàries operacions.

Modalitat
Préstec.

Tipus d'interès
Variable, resultat de sumar els següents conceptes:
     - l’euribor a 6 mesos segons cotització quinzenal comunicada per l’ICO
     - un diferencial
     - un %, com a màxim un 2%, determinat per l’entitat de Crèdit amb la que es tramiti l’operació.

Amortització i carència
     -   3 anys sense carència per al pagament del principal
     -   5 anys, sense carència o amb 1 any de carència per al pagament del principal
     -   7 anys, sense carència o amb 1 any de carència per al pagament del principal
     - 10 anys, sense carència o amb 2 anys de carència per al pagament del principal
     - 12 anys, sense carència o amb 2 anys de carència per al pagament del principal
     - 15 anys, sense carència o amb 2 anys de carència per al pagament del principal
     - 20 anys, sense carència o amb 2 anys de carència per al pagament del principal

Per període de carència s’entén el temps que transcorre entre la formalització del préstec i el pagament de la primera quota en la que s’inclou el primer pagament destinat a amortitzar l’import del préstec sol·licitat. Durant aquest període les quotes que es paguen es destinen únicament a pagar interessos, però no l’import de diners rebut en el préstec. S’ha de tenir en compte que, una vegada finalitzat el període de carència les quotes augmenten el seu import ja que al pagament de interessos se suma el pagament de la part que correspon al pagament de l’import del préstec.

Comissions
Les entitats de Crèdit no poden cobrar en concepte de comissió d’apertura, estudi o disponibilitat.

Altres costos
Els costos de notaria, corretatge o registre, en el seu cas, se satisfaran segons s’acordi entre el client i l’entitat de Crèdit.

Amortització
El client podrà realitzar l’amortització anticipada del finançament en las dates i terminis que s’acordin en el seu contracte amb l’entitat de Crèdit.

En tots els casos, si l’amortització es produeix durant els 2 primers anys de vida de finançament, l’entitat podrà aplicar una comissió sobre l’import amortitzat, percentatge que variarà en funció del semestre en que es produeixi l’amortització dintre dels límits següents:
     - semestre de l’amortització anticipada          1er.       2on.        3er.         4t.
     - comissió                                                 0,43%    0,30%    0,19%    0,08%

Cancel·lació anticipada
Si al contracte no es regulen expressament en què dates el client pot realitzar la cancel·lació, s’entendrà que la pot realitzar en qualsevol data que escolli.  Donat que el préstec és a tipus d'interès variable, no s’imputarà penalització per la cancel·lació anticipada.

On es pot sol·licitar
En qualsevol de les sucursals dels bancs, caixes d’estalvi i cooperatives de Crèdit que col·laboren amb l’ICO  en aquesta línia. Aquestes entitats de Crèdit s’encarregaran de la tramitació, estudi i aprovació de les operacions.

Documentació
El client ha de presentar la documentació que cada entitat de Crèdit consideri necessària per tal d’estudiar l’operació. I ha de poder acreditar la realització de la inversió finançada comprometent-se a aportar factures, cartes de pagament, projectes, escriptures o qualsevol altre document que pugui servir com a comprovant de la inversió.

Garanties
A determinar per l'entitat de Crèdit amb la que es tramiti l’operació.

Vigència
El préstec es podrà formalitzar fins el dia 15 de desembre de 2012, sempre i quan en aquesta data hi hagin fons disponibles.

Amb l’objectiu de fer més fàcil el procés de sol·licitud d’aquesta línia d’ajut, així com qualsevol altre que pugui beneficiar als nostres clients, posem a la seva disposició el nostre equip de tècnics per tal d’assessorar-los al respecte i, si és el cas, gestionar i tramitar la sol·licitud de l’ajut.

Arxiu

Powered by mod LCA

C Puig-Reig 12, 2n 1a
08006 Barcelona
T 687 815 099
Sobre Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
http://www.arquitecturapro.com

Arquitectura Pro 2016. Tots els drets reservats.

Segueixi'ns i formi part de la nostra xarxa social: