arquitecturapro.com

Distintiu de garantia de qualitat ambiental per establiments de turisme rural

011

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental per establiments de turisme rural és un sistema oficial de certificació ambiental creat a través de la Generalitat de Catalunya per identificar aquells establiments de turisme rural que reuneixen certs requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

El seu objectiu és promoure el disseny, la comercialització i l'ús d’establiments de turisme rural que suposen un estalvi de recursos, especialment d'energia i aigua, i afavoreixen la minimització, o bé la recuperació i reutilització de residus. A més de proporcionar als seus usuaris una informació millor i més fiable sobre la qualitat ambiental del servei orientant-los en la seva decisió d'ús.

És compatible amb altres sistemes oficials de garantia de qualitat ambiental i el seu ús està restringit a establiments de turisme rural sotmesos voluntàriament pels seus titulars al sistema de verificació establert.

Per tal d’obtenir el Distintiu, l’establiment de turisme rural ha de complir uns criteris obligatoris bàsics pel que fa a: gestió de residus, estalvi d’aigua, eficiència i estalvi d’energia, soroll, integració paisatgística, informació i educació ambiental, compres i piscina, si és el cas. I obtenir una determinada puntuació en el còmput total d’altres criteris opcionals pel que fa a: gestió de residus, estalvi d’aigua, eficiència i estalvi d’energia, informació i educació ambiental, compres i piscina, si és el cas. D’aquesta manera, s’obté la classificació d’or, plata o bronze en funció del percentatge de punts obtinguts respecte al màxim que es poden assolir.

L'atorgament del Distintiu de garantia de qualitat ambiental dóna dret a usar el seu logotip, on s’especifiquen les característiques del servei que satisfan els requeriments ambientals establerts.

El període de validesa del Distintiu és de tres anys, a revisar en cas que, dins d'aquest període, es modifiquin els criteris ambientals que ha de complir l’establiment de turisme rural. Aquest període es podrà prorrogar si en el moment del seu venciment no han variat ni els criteris d'atorgament ni les característiques del servei. Si dins el període de vigència es produeixen canvis en les característiques del servei, s'ha de suspendre l'ús del Distintiu fins que el Consell de Qualitat Ambiental es pronunciï al respecte.

Les quotes de sol·licitud i renovació del Distintiu són les següents:
- Sol·licitud: 389,05€, amb una reducció del 50% si el sol·licitant és una microempresa o una PIME
- Renovació (triennal): 259,45€, amb una reducció del 50% si el sol·licitant és una microempresa o una PIME i una reducció del 15%, acumulable amb l’anterior, si el sol·licitant acredita disposar del certificat EMAS o ISO 14001

Des d’Arquitectura Pro, amb l’objectiu de fer més fàcil el procés d’adequació dels establiments de turisme rural que vulguin optar a la consecució del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, posem a disposició dels seus propietaris el nostre equip de tècnics per tal d’assessorar-los al respecte i, si és el cas, gestionar i tramitar les seves sol·licituds.

Arxiu

Powered by mod LCA

C Puig-Reig 12, 2n 1a
08006 Barcelona
T 687 815 099
Sobre Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la
http://www.arquitecturapro.com

Arquitectura Pro 2016. Tots els drets reservats.

Segueixi'ns i formi part de la nostra xarxa social: